Szakkönyvtár és Internetkávézó | Debrecen

2020 | Féléves tervezési feladat

Az idei félév első tervezési feladata során, megadott belső kép alapján bontakozott ki az épülettömeg. A választott középület funkcióm a tér által keltett hangulat benyomására könyvtár lett.

Alapkoncepciója tömbökből építkező tömeg, melyet a csatlakozási pontoknál (kívülről nem látható) belső udvarok szakítanak meg.

A funkció szerint elkülönülő, de összekötött épülethasábok annak megfelelően helyezkednek el magasabban illetve alacsonyabban, hogy a bennük folyó tevékenység milyen mértékben igényel koncentrációt, csendet, odafigyelést. Ennek megfelelően a nagyobb összpontosítást elváró feladatok terei kerültek magasabbra.

A könyvtár minden tömbjéből biztosított az átjárás a belső privátabb zárt udvarok vagy a nyitottabb zöldtetők/köztér felé, ezzel több fajta olvasási/kutatási/előadási módnak lehetőséget teremtve. A multifunkcionalitást erősíti továbbá a tömbökkel közrefogott bensőségesebb hangulatú, több irányba megnyíló közösségi tér mely akár szabadtéri előadások (felolvasás, beszélgetés, bábjáték, stb…) színtere is lehet.

Külső anyagát a hasábszerű megjelenést erősítő megoldásként homogén felületnek (a növényekkel gazdagon tagolt helyszínhez a vakolt fehér fal illik, mely a reflexfények festővászna lehet) választottam melyen csak a szükséges mennyiségű és méretű nyílást helyeztem el, a természetes megvilágításért a belső udvarok felelősek (ugyanis a könyvek élettartamát jelentősen csökkentené a direkt napsugárzás). A homlokzatok átgondoltságát ezáltal nem a nyílások kiosztása hanem az épület tagoltsága biztosíthatja.

Konzulensek : Vági János, Skrabák-Nagy Marianna

Archisection© 2021, All rights reserved. Made with passion by Máté Andirkó